Toppbild
Toppbild
Toppbild

Arbetstidsförkortning kostsam för VVS-, och plåtföretag

Sedan ett par veckor tillbaka pågår en konflikt mellan arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund och fackförbundet Byggnads. Byggnads har blåst till konflikt på grunder som är svåra att förstå, högre lärlingslöner för en redan välbetald grupp under utbildning och kortare arbetstid. Medan de flesta i samhället talar om att vi måste arbeta mer för att behålla vår välfärd, talar Byggnads om att arbeta mindre vilket skulle innebära en nedmontering av välfärden.

Kostnaden för våra medlemsföretag att utöka arbetstidsförkortning är mycket hög, då de lever på att leverera tjänster till sina kunder. Kortare arbetstid innebär mindre lönsamhet, svårare att få VVS- och plåtslageritjänster utförda och därmed kommer anställningstryggheten minska. Medarbetarna i våra medlemsföretag vet att det arbetet de utför är det som skapar deras löner. Byggnads verkar inte förstå kopplingen utan tror att det finns en stor kassakista hos företagen att ösa ur. Alla vet, utom Byggnads, att det är arbete som skapar värde och välfärd.

I våra medlemsföretag tar medarbetarna ut sin arbetstidsförkortning i form av ledighet i samband med semestern eller vid klämdagar. I de fall arbetstidsförkortningen inte tas ut i ledighet faller den ut som kontantbetalning. Medarbetarna i våra företag har idag 33 timmars arbetstidsförkortning och Byggnads har som mål att utöka den till 40 timmar, vilket skulle innebära en veckas extra ledighet. Samtidigt vill man höja lärlingslönerna med uppemot 30 procent. 21-23 åriga lärlingar i vår bransch skulle tjäna runt 28 000 kr i månaden i slutet av sin utbildningsperiod. För Byggnads verkar det självklart att arbeta mindre för mer betalt.

Byggnads påstår att arbetstidsförkortningen skulle vara kostnadsneutral. Så är definitivt inte fallet och medarbetarna i våra medlemsföretag ser hellre en högre lön än kortare arbetstid. När Byggnads driver sina krav i avtalsrörelsen verkar det inte vara för sina medlemmars bästa eller för att vara med och utveckla våra branscher. De verkar ha en helt annan agenda som enbart kan tolkas som maktspråk.

Roine Kristianson
Vd, VVS Företagen

Thomas Dahlberg
Vd, Plåtslageriernas Riksförbund

 

 


• Publicerad: 2012-05-16